Koorddanser

Interviews over spiritualiteit en levensbeschouwing.

Annemarie Postma: ‘Elke dag is een beetje sterven.’
Als columniste en auteur heeft ze haar sporen verdiend met succesvolle titels, waaronder Ik hou van mij, en pittige columns in het AD. Annemarie Postma is een rolmodel voor veel vrouwen. Ze lijkt alle meisjesdromen waar te maken, al moet ze vaak dubbel zo hard knokken als een ander om haar doelen te bereiken. Want, zo zegt ze: ‘de gehandicapte vrouw is de minst geïntegreerde vrouw wereldwijd.’
Haar lichaam is haar leermeester: ‘Het dwingt me langs de structuur van mijn eigen wezen te leven. Ik leef strak op de bal en iedere keer als ik dat niet doe fluit het me direct terug.’
Download het volledige interview hier.

Wicca Hogepriester Ko en Hogepriesteres Joke Lankester: “Wij zijn Stone Age, niet
New Age.”
In hun nieuwste geesteskind ‘Heksen komen van de Maan’ vertellen Wiccaschrijvers Ko en Joke Lankester hun eigen persoonlijke verhaal. Maar ook de relatie tot hun covenleden komt aan bod. Uitzonderlijk, want als er iets is wat Wicca’s doorgaans niet doen, is het wel praten of schrijven over hun coven. De Lankesters vinden het echter niet nodig om overal geheimzinnig over te doen. Alles wat zij schreven gebeurde, hoewel niet zonder discussies, uiteindelijk met volledige instemming van hun covenleden. Tijd voor een interview met deze nuchtere, bijzondere mensen die Wicca zelf verre van mysterieus vinden,
Lees het volledige interview hier.

Moeder en dochter Riet Engel en Ellen Griffioen: “Er is ontzettend veel winst te behalen als moeders en dochters loskomen van hun vanzelfsprekende rollen.”
Loskomen van je moeder of dochter is voor veel vrouwen een moeizaam proces. Niet zelden kenmerkt die relatie zich door oververantwoordelijkheidsgevoel voor elkaar, waaruit boosheid, onbegrip, wanhoop en verwijten ontstaan. Dat gold ook voor Theologe en Gestalttherapeute Riet Engel en haar dochter, psycho-sociaal werkster Ellen Griffioen. Maar hun relatie is veranderd door te luisteren en te praten in alle openheid en met vertrouwen. ‘We zijn zó zeker van onze band dat we elkaar niet meer hoeven te sparen. We kunnen in feite elk conflict aangaan, want die liefde is er gewoon,’ zegt Riet.
Download het volledige interview hier.

Rosemarijn Roes: ‘Het ik-gevoel is weg.’
Rosemarijn Roes (49) is auteur en therapeute en werkt met het thema ‘Wie ben ik echt…’ Ze schreef de boeken: Mama, luister je? (Ankh_Hermes 1996), en, Kind, wat moet ik toch met je (Ankh-Hermes 2002). Het verlies van het ik-gevoel is een ideaal in diverse spirituele stromingen maar voor velen blijft het een abstract gegeven. Voor Rosemarijn werd het werkelijkheid.
Download het volledige interview hier.

Birgitta Vereecke: ‘Sjamanisme is eenvoud.’
Birgitta Vereecke (43) is sjamane. Door middel van overgangsrituelen begeleidt ze mensen op belangrijke momenten in hun leven, ook tijdens het sterven. Ze werkt op een specifieke manier, een mengeling van het Noord-Amerikaanse sjamanisme waar de zweethutten onderdeel van zijn en de Afrikaanse vorm waarbij de nadruk ligt op healingen en bepaalde voorwerpen. Vanuit deze basis ontwikkelde zij haar eigen manier, met name door de eigengemaakte, kunstzinnige ratels die ze op verzoek maakt en die via trancereizen ontstaan.
Download het volledige interview hier.

Erna Alexandra Jansen: “Alles is met elkaar verbonden in een zinvolheid waarvan je niet altijd meteen de betekenis of zinvolheid ziet.” 
Erna noemt zichzelf een pionier, iemand die altijd voorop gaat. Als oprichter van de stichting Creatieve Processen Chakra en de werkplaats voor levenskunst Engelland heeft ze als doel ook anderen bewust te maken van de scheppende kracht in zichzelf. In haar werk maakt ze gebruik van familie-, omgevings, organisatieopstellingen en opstellingen in het medicijnwiel.
Download het volledige interview hier.

Edda van der Hoeven: “De essentie van vergeven is het loslaten van verwachtingen.”
Edda van der Hoeven organiseert Wijze Vrouwencirkels. Het is haar ideaal om er een jaarlijks, nationaal, terugkerend gebeuren van te maken. Een platform waarin vrouwen elkaar kunnen vinden en steunen. Waar iedereen kan inhaken en met elkaar de ervaring van het vrouwelijk principe gedeeld wordt. Vanuit de kracht die door het samenzijn ontstaat kunnen wezenlijke dingen ontwikkeld worden. Binnen twintig jaar zou de Wijze Vrouwencirkel een begrip kunnen zijn ten dienste van de gemeenschap. Om zo’n groots plan werkelijkheid te laten worden is veel wilskracht nodig. En die heeft Edda.
Download het volledige interview hier.

Esther van den Broek: “Adem is de gouden draad in mijn leven.” 
Op dezelfde grond als waar het vogelopvangcentrum in Bergen gevestigd is, ontmoeten Esther van den Broek (54) en ik elkaar in een zonnige ruimte. Door de wijd open ramen komt het voorjaar ons blij tegemoet. Op de achtergrond kwetteren luidkeels vogels, al zingend storten ze vol overgave de lente over ons uit. Esther zelf, een ondernemend, levenslustig, nuchter en vrolijk mens met een warme glimlach, lijkt met groot gemak in het leven te staan. Alles op deze dag lijkt wel over adem en levensenergie te gaan.
Download het volledige interview hier.

Heks en psychologe Irina: Via schaduwkanten helder zien.
De Roemeense Irina (28) woont nu ruim elf jaar in Nederland. Ze geeft cursussen in hekserij en vrouwenspiritualiteit in haar eigen centrum Zâna en heeft daarnaast een baan als docente psychologie. Hekserij en psychologie zijn voor haar onverbrekelijk met elkaar verbonden. Via haar cursussen en therapieën leert ze anderen met hun schaduwkanten om te gaan. Een bijzonder streven.
Lees het volledige interview hier.

Jan Geurtz: “De essentie van lijden is het oordeel dat je over jezelf hebt.” 
Er is hoop voor verslaafden aan eten, roken, drugs, seks, relatie of alcohol. Schrijver en verslavingsdeskundige Jan Geurtz (54) boekt succesvolle resultaten met de methoden waarover hij schreef in zijn boeken De Opluchting en De Verslaving voorbij. Zijn laatste boek Het einde van de opvoeding handelt over hetzelfde principe dat even eenvoudig als doeltreffend zou zijn. Het heeft alles te maken met je (negatieve) zelfbeeld. En daar is gelukkig iets aan te doen.
Download het volledige interview hier.

Jojo Olivier van der Kooi_KDJojo Olivier – van der Kooi: ‘Ik ben een bruggenbouwer.’
Aan de muur hangt het schilderij van een naakt vrouwenlijf dat omarmd wordt en zichzelf omarmt. Jojo Olivier – van der Kooi is beeldend kunstenaar, Avatar-Master/Wizard en bedenkster van de Time-Out Touch® en Flowering® leertrajecten voor levenskunstenaars. Ze geeft daarnaast ook workshops op sensitief, creatief en expressief gebied, zoals aanraakkunst, stemwerk en clownerie.
Download het volledige interview hier.